Vpiši iskalni niz

Projektiranje

V podjetju Kaza sistemi d. o. o. izvajamo projekte hladilnih sistemov, hladilnih in zamrzovalnih komor ter projektiramo industrijske velike kuhinje, pomivalne linije, točilne linije, termične bloke. Za posamezne stranke pa skupaj s partnerji izvajamo tudi načrte notranje opreme za lokale, načrte strojnih inštalacij prezračevanja in HACCP načrte. Z veseljem vam bomo pomagali pripraviti vso potrebno dokumentacijo od začetne idejne zamisli pa do končnega projekta tehnologije.

Za vsakega od naštetih posegov se bomo v prvi fazi posvetili iskanju končnih ciljev in postavljanju idejne zasnove (izvedba hladilne komore, prenova centralne kuhinje, izvedba načrta nove tehnologije kuhinje, izris in načrt točilnega pulta, postavitev pomivalne linije, energetske prenove opreme kuhinje, …), nato bomo skozi postopek načrtovanja pripravili vse potrebno za končni izgled vašega novega objekta. 

V fazi upravnih postopkov, ki se nanašajo na načrte tehnološke opreme vam bomo izdelali:

  • Idejni načrt tehnološke opreme
  • Načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PID)
  • Načrt za izvedbo tehnološke opreme (PZI)
  • Načrt izvedenih del (PID)

Načrtovanje hladilnih in zamrzovalnih komor ter hladilnih sistemov

Za vas bomo, na osnovi pregleda vaših želja in potreb ter ogledov obstoječega objekta ali predpripravljenih načrtov arhitekture, pripravili načrte za izvedbo hladilnih in zamrzovalnih komor ter hladilnih sistemov. Skupaj z vami bomo določili vse potrebne parametre za učinkovito delovanje vašega objekta, hkrati pa vam bomo na osnovi izkušenj in pridobljenega znanja svetovali najboljšo možno rešitev za postavitev komor in izpeljavo hladilnega sistema.

Načrtovanje industrijskih velikih kuhinj 

Za vas lahko izdelamo del ali celoten načrt industrijske kuhinje, lahko vas vodimo skozi postopek načrtovanja kuhinje od ideje do zaključenega projekta. Zaradi neprestanega povezovanja dela na terenu in v pisarni vam bomo pomagali tudi pri najrazličnejših izvedbah rekonstrukcij kuhinj. Poleg načrtov za kuhinje izvajamo le delne načrte, kot so:

Načrt točilnega pulta

Pripravimo celotno postavitev točilnega in retro pulta, določimo opremo, ki se bo vgradila v pult, pripravimo dizajne za obloge točilnih pultov in pripravimo delavniške skice za posamezna obrtniška dela.

Načrt za postavitev dela kuhinje

Za vas izvedemo načrt postavitve pomivalne linije, načrt postavitve izdajne linije in samopostrežnega pulta, načrte postrežnih in samopostrežnih sistemov v restavracijah, načrt termične linije, …

Načrt hladilnega sistema

Za vas izvedemo načrt postavitve hladilnih in zamrzovalnih komor, načrt postavitve in izvedbe centralnega hladilnega sistema, …

Načrt dizajna za inox elemente

Za vas izvedemo načrt inox delovnega pulta, samopostrežnega solatnega bara, ogrevanega pulta, hladilnega izdajnega pulta, regalov, stropnega parolova oziroma nape, …

Načrt za sistem prezračevanja za industrijske kuhinje

Na osnovi postavitve in moči posameznih naprav tehnologije kuhinje določimo kapacitete in velikost stropnih in stenskih parolovov (nap), ter najprimernejši sistem prezračevanja, v zadnjih letih načrte bistveno prilagajamo tudi energetski varčnosti sistema z vgrajevanjem energetsko varčnih nap in sistemov z varčnimi klimati in rekuperacijskimi sistemi.

HACCP načrt

Z zunanjimi sodelavci za vas pripravimo tudi najustreznejši HACCP načrt, ki vam bo olajšal delo in vam pomagal pri premagovanju sanitarnih ovir.

Načrt mikrolokacij naprav in opreme vodovodnih, plinskih in elektro priključkov

V kolikor ne potrebujte celotnega projekta tehnološke opreme kuhinje in izvajate le posamični sklop ali le delno prenovo, vam lahko izdelamo le načrt mikrolokacij priključkov, po katerih bodo obrtniki izdelali strojne in elektro inštalacije.

Načrt notranje opreme

Poleg tehnološke opreme vam bomo z lastnimi strokovnjaki pomagali pri načrtih in dizajnih prostorov restavracij, barov, slaščičarn, kavarn, točilnic… in za vas izbrali najustreznejšo notranjo opremo in materiale. 

Na osnovi naših dolgoletnih izkušenj, nenehnega pridobivanja znanja in uvajanja novih tehnologij v delovne procese, bomo za vas izdelali najboljši možni načrt tehnologije kuhinje.

Status projekta

Vsak projekt vključuje 5 faz izvedbe. Od začetka do zaključka projekta. Pri nas pridobite šifro projekta, s katero lahko kadarkoli preverite v kateri fazi se projekt nahaja.

KAZA SISTEMI d. o. o.     

Trpinčeva ulica 37A
1000 Ljubljana

    PRODAJA

   Tel. št.: +386 1 235 55 97
   E-pošta: prodaja@kaza-sistemi.si

SERVIS

Tel. št.: +386 30 311 338
E-pošta: servis@kaza-sistemi.si

INFO

Tel. št.: +386 1 235 55 97
E-pošta: info@kaza-sistemi.si